Charles H. Kraft

Dr Charles H. Kraft är professor emiritus i antropplogi och interkulturell kommunikation på Fuller Theological Seminary School of Intercultural Studies där han studerade antropologi, missionologi, interkulturell kommunikation, bönetjänst och andlig krigföring. Han håller seminarier runt om i världen om inre helande, befrielse och andlig krigföring. Han har även skrivit bestsellern ”Deep Wounds, Deep Healing.”